პიარ ტრენდები 2016

საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიონალები თამაშობენ მთავარ როლს მარკეტინგის სფეროს ლიდერობაში....