ქართულად გაგებული პიარი - ელდარ პირმისაშვილის ბლოგიდან

პიარ სპეციალისტი ელდარ პირმისაშვილი პრაქტიკის საინტერესო შემთხვევებს ისხსენებს...

პიარ ტრენდები 2016

საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიონალები თამაშობენ მთავარ როლს მარკეტინგის სფეროს ლიდერობაში....

გასაუბრებისთვის მოსამზადებელი 3 ძირითადი კითხვა

გასაუბრებაზე საუკეთესო კითხვები კანდიდატის პიროვნების გასაცნობად...