5 ნაბიჯი მომხმარებელთა ნდობის შესანარჩუნებლად

ბოლო დროს მომხმარებელმა დაკარგა ნდობა ბანკების, მედიისა და პოლიტიკოსთა მიმართ. აშკარად გაქრა მყიდველთა კეთილგანწყობა. ამავე დროს ბიზნესი, პოლიტიკოსთა მხრიდან, საქმიანობის პროცესში მზარდ წნეხს განიცდის. არსებობს ცნება, რომ ბიზნესმა უნდა იმოქმედოს არა მხოლოდ კანონის ჩარჩოებში, არამედ მორალური პრინციპების შესაბამისად. რას ნიშნავს ეს ბიზნეს ურთიერთობებისათვის?

აღარ არსებობს, „off the shelf” სტანდარტული გადაწყვეტილებები. კომპანიები უნდა იყვნენ მზად, მიიღონ თამამი გადაწყვეტილებები და მოიძიონ კვალიფიციური რჩევები იურიდიული და კომუნიკაციების კუნსულტანტებისაგან.

როდესაც ჩნდება კითხვები კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით, მომხმარებელს სჭირდება იცოდეს არსებული მდგომარეობა, აკონტროლებს თუ ვერა კომპანია სიტუაციას და რამდენად სწარაფად შეუძლია პრობლემების გადაჭრა. ახლა, უფრო მეტად ვიდრე ადრე, მნიშვნელოვანია იყო პროაქტიული და „გახსნილი“, რათა პრობლემების წამოჭრის შემთხვევაში შეინარჩუნო მომხმარებელთა ნდობა.

 აქ წარმოდგენილია მოქმედების ხუთი გადამწყვეტი ნაბიჯი:

 

1. რეგულარული შემოწმება – რეგულარული აუდიტი და ბრენდის აღქმა დაგეხმარებათ შეაფასოთ საფრთხეები და სუსტი მხარეები – გადმოგცემთ გარემოს გარკვეულ ხედვას, რათა თვალყური ადევნოთ და აღმოაჩინოთ განვითარებადი რისკები.

2. თანაგრძნობის გამოხატვა – მნიშვნელოვანია მუდმივად განაახლოთ თქვენი „აუდიტორია“ და აგრძნობინოთ კლიენტებს, რომ მათი უსაფრთხოება და კეთილდღეობა თქვენთვის ნომერ პირველი პრიორიტეტია.

3. ბუნებრივი საუბარი – მომხმარებელი უარყოფითად რეაგირებს ისეთ „მესიჯებზე“, რომლებიც ზედმეტად ოფიციალური ან ზედმეტად ახლობლურია.

4. სწრაფი მოქმედება – კრიზისის პირველი 24 საათის განმავლობაში მოხმარებლები ერთი-მეორეში ცვლიან კომენტარებს. იყავით მზად პასუხების გასაცემად.

5. გახდით სადავო საკითხის ცენტრი – როდესაც იცით, რომ ხალხი ეძებს ინფორმაციას რაიმე თემაზე, გახდით ყველანაირი ინფორმაციის გამავრცელებელი ცენტრი. მანამ სანამ დიალოგს მართავთ, დარწმუნებული იყავით, რომ თქვენი მოსაზრება გამორჩეული და ავტორიტეტულია.

ასეთი თამამი და ღია მიდგომა შეუნარჩუნებს კომპანიებს მომხმარებელთა ნდობას და დაეხმარება რეპუტაციის სწრაფ აღდგენაში.