ჰერმენევტიკა - სიტყვა, როგორც სიმბოლო

სადაც სიტყვა გვევლინება ხელოვნებად - სიტყვის გაგებაც ხელოვნებას საჭიროებს. ...

პრესრელიზის ახალი სტანდარტები

დასავლური პრაქტიკა პრესრელიზების მომზადების და გავრცელების ახალ ფორმებს ნერგავს. ...